John Louis with Mikkel

 —  —

331 Club, Minneapolis